Prosjekt og prosess

Om prosjektet

Cultiva har kjøpt Skippergata 24B og ønsker å skape et levende hus i hjertet av byen. 31. desember 2022 flytter Sørlandets Kunstmuseum ut av bygget, og Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og Universitetet i Agder (UiA) ser nå på muligheten for å flytte inn.

Cultiva, SiA og UiA har et ønske om å etablere et felles hus i sentrum. For SiA er det ønskelig å realisere et studenthus i sentrum, UiA ser på muligheten for undervisnings- og formidlingslokaler og Cultiva skal realisere et digitalt innovasjons- og kulturhus. Med på laget har de Velferdstinget i Agder (VT) og Studentorganisasjon i Agder (STA) for å sikre at et mulig studenthus blir attraktivt for studenter å ta i bruk.

Det er en antakelse at det finnes mange sammenfallende interesser og behov som kan blomstre sammen i bruk og drift av et felles hus. For å samarbeide videre om partenes felles antakelse er det signert en intensjonsavtale som er gyldig til 01.04.22 (Forlenget fra 31.12.21). Etter denne datoen må partene beslutte om de ønsker å forlenge avtalen eller erstatte den med en mer bindende avtale.

For å jobbe videre i prosjektet er det nedsatt arbeidsgrupper, representert av alle parter, som skal jobbe videre med driftskonsept, PR/informasjon, teknisk og økonomi.

Hva sier partene om prosjektet?

Cultiva
Cultiva ønsker å skape et levende hus i hjertet av byen:

 • Studenthus hvor byens 10000 studenter føler seg hjemme
 • Undervisning og fremvisning fra kunstfag, UiA
 • Digitalt innovasjons- og kulturhus
 • Møteplass for hele byens befolkning

Studentsamskipnaden i Agder, Velferdstinget i Agder og Studentorganisasjonen i Agder
SiA, STA og VT ønsker å skape et levende studenthus i sentrum:

Vår drøm er å skape et levende studenthus i sentrum, en plass alle studentene vil være stolte av – og ta del i. Studenthuset vil være en sosial og kulturell møteplass for studentene i Kristiansand, med aktivitet til alle døgnets tider. Det skal driftes som et studentsamfunn, av studenter – for studenter.

Universitetet i Agder
UiA ønsker undervisnings- og formidlingsarealer:

UiA ønsker å få på plass sentrumsnære arealer for å kunne invitere studenter og byens befolkning til å oppleve studentenes produksjoner innenfor rytmisk og klassisk musikk, sceniske produksjoner og visuelle utstillinger/produksjoner. Her håper vi å få på plass en hovedscene, biscene og blackbox, som også kan brukes til prosjektbasert undervisning. I tillegg håper vi at huset også kan romme gode øvings/prosjektlokaler for kunstfagsstudenter. Deling og sambruk av arealer er viktig for universitetet, og derfor håper vi på høy utnyttelse av arealene. Kan vi også få til et «bærekraftsverksted» for å reparere og gjenbruke?

Milepæler

 • 08.10.21: Intensjonsavtale signert
 • 18.10.21: Kick-off for prosjektet, avholdt på SKMU
 • 29.11.21: Student takeover, avholdt på SKMU
 • 01.04.22 Intensjonsavtale utgår (Forlenget fra 31.12.21)
 • 31.12.22: SKMU flytter ut av lokalene
 • 01.01.23: Cultiva overtar bygningen
 • Studiestart 2023: åpne et mulig studenthus