Kom med innspill

Vi ønsker å høre fra deg!
I underetasje og 1. etasje planlegger UiA, SiA, VT og STA for et mulig studenthus og undervisningslokaler. I 2-4 etasje skal Cultiva etablere et digitalt innovasjonshus.

Har du innspill til hva som er viktig at et studenthus inneholder? Eller har du innspill til hva bygget skal hete? Da håper vi at du tar deg tid til å svare på noen korte spørsmål.