Arbeidsgruppene

Styringsgruppe

 • Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Cultiva
 • Pål Harv, Studentsamskipnaden i Agder
 • Michelle Brynildsen, Velferdstinget i Agder
 • Kjetil Hellang, Universitetet i Agder
 • Kristian Fredrik Meyer Ødegård, Studentorganisasjonen i Agder

Driftskonsept – arbeidsgruppe

 • Jon Andersen Gotteberg, Studentsamskipnaden i Agder
 • Hanne Graver Møvig, Universitetet i Agder
 • Stein Erik Bakken, Cultiva
 • Kristian Fredrik Meyer Ødegård, Studentorganisasjonen i Agder
 • Lars Magnus Halvorsen, Velferdstinget i Agder

Teknisk – arbeidsgruppe

 • Kenneth Kristiansen, Studentsamskipnaden i Agder
 • Stein Erik Bakken, Cultiva
 • Paal Kulien, Universitetet i Agder

Økonomi/formaliteter – arbeidsgruppe

 • Jan Erik Tønnessen, Cultiva
 • Kjetil Hellang, Universitetet i Agder
 • Pål Harv, Studentsamskipnaden i Agder

PR/informasjon – arbeidsgruppe

 • Ingebjørg Borgemyr, Cultiva
 • Jahn Olav Marum, Studentsamskipnaden i Agder
 • Geir Ove Fidje, Studentsamskipnaden i Agder
 • Thomas Eikeland Fiskå, Universitetet i Agder
 • Kristoffer Robert Spenik, Studentorganisasjonen i Agder
 • Anders Nesdal, Velferdstinget i Agder

Prosjektkoordinator

 • Benedicte Nordlie, Studentsamskipnaden i Agder