Om kort tid flytter SKMU Sørlandets Kunstmuseum ut av Skippergata 24B. 


Cultiva har kjøpt bygget og ønsker å skape et levende hus i hjertet av byen.

I underetasje og 1. etasje planlegges et studenthus.
I 2-4 etasje skal det være et digitalt innovasjonshus.

Foto: Kilden, UiA, SiA, Istockphoto.com